Προσκλήσεις

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Τομεακό πρόγραμμα Οπωροκηπευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμE

Διαβάστε περισσότερα