Ανακοινώσεις

09/5/2024

Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΠΣΚΕ Αίτηση Χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα
09/5/2024

Το νέο ΟΠΣΚΕ διασφαλίζει τη διαφάνεια στις διαδικασίες υλοποίησης των δράσεων κρατικών ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα
09/5/2024

Ανακοίνωση τεχνικών εργασιών

Διαβάστε περισσότερα
09/5/2024

Εγχειρίδιο Εγγραφής Χρηστών Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα