Ανακοινώσεις

30/6/2023

Το νέο ΟΠΣΚΕ διασφαλίζει τη διαφάνεια στις διαδικασίες υλοποίησης των δράσεων κρατικών ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα
30/6/2023

Εγχειρίδιο Χρήσης ΟΠΣΚΕ Αίτηση Χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα
30/6/2023

Εγχειρίδιο Εγγραφής Χρηστών Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα