ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Διαδικτυακός Τόπος του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων www.opske.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα» ή «ο Διαδικτυακός Τόπος»), τελεί υπό τη διαχείριση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, τoυ Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (εφεξής «η Υπηρεσία»), η οποία θεωρείται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας, δηλ. όλων των πληροφοριών, οι οποίες σας ταυτοποιούν ως πρόσωπα με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

Η Υπηρεσία ενεργεί σε εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς και το Ν. 4624/2019.

Η Υπηρεσία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά σας.

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

1. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με την Ιστοσελίδα

Η Ιστοσελίδα, μέσω διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού, προσφέρει στους επισκέπτες και χρήστες αυτής υπηρεσίες ενημέρωσης και τεχνολογικές εφαρμογές που αφορούν στις αναπτυξιακές παρεμβάσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Η απλή περιήγηση σε αυτήν δεν απαιτεί από τον επισκέπτη την παροχή/εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:

 • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
 • η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή,
 • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
 • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. κατωτέρω στην ενότητα «Πολιτική Cookies»).

NOMIMH BAΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Mε την επίσκεψη και την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα, καλείσθε να παράσχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων δια της χρήσης τεχνολογιών cookies τρίτων μερών, μέσω των σχετικού αναδυόμενου παραθύρου και των διαθέσιμων ρυθμίσεων1.

Είστε ελεύθεροι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, τροποποιώντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις συγκατάθεσης, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των δεδομένων σας επί τη βάσει αυτής. Η αυτόματη συλλογή πληροφοριών από την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα και μέσω τεχνολογιών cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, πραγματοποιείται επί τη βάσει της έννομης υποχρέωσης της Υπηρεσίας να διατηρεί τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της ενημέρωσης και πρόσβασης των πολιτών στα προγράμματα που αφορούν στις αναπτυξιακές παρεμβάσεις, που φιλοξενούνται στο πληροφοριακό σύστημα. Παρακαλείσθε όπως απόσχετε από την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα, εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή κι επεξεργασία των πληροφοριών αυτών.

Αντίστοιχα, τα στοιχεία που οι χρήστες εισάγουν οικειοθελώς προκειμένου να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, καθώς και τα στοιχεία που υποβάλλουν οι χρήστες ηλεκτρονικά για την ένταξή τους σε δράσεις ενδιαφέροντός τους, συλλέγονται επί τη βάσει της σχετικής νομοθεσίας για την εξέταση της αίτησης των χρηστών να ενταχθούν σε συγκεκριμένη δράση και την παρακολούθησής της σε περίπτωση ένταξης.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

1. Για την Επικοινωνία μαζί σας αναφορικά με την πορεία της αίτησής σας:

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να εξετάσουμε την αίτησή σας να ενταχθείτε σε δράσεις που φιλοξενούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και για τις οποίες έχετε εκφράσει ενδιαφέρον. Αντίστοιχα χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δηλώνετε, προκειμένου να επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με την πορεία της αίτησής σας, την τυχόν ανάγκη προσκόμισης επιπλέον δικαιολογητικών και τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος της αίτησής σας, τηρώντας αρχείο της σχετικής επικοινωνίας.

2. Για την διαχείριση αιτήσεων και έργων Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για την εξέταση της αίτησής σας για ένταξη σε κάποια συγκεκριμένη δράση που φιλοξενείται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων καθώς και για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του εντεταγμένου έργου σας.

3. Για Στατιστικούς σκοπούς:

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που συλλέγουμε από τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τις δράσεις που φιλοξενούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα . Επίσης, προκειμένου να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο Διαδικτυακός Τόπος μας από τους επισκέπτες αυτού, ενδέχεται να τηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή και αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της χρήσης ιχνηλατών (cookies). Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για να παρακολουθήσουμε και αναλύσουμε τη χρήση του Ιστότοπου, για να ενισχύσουμε τη λειτουργικότητά του και για να διαμορφώσουμε καλύτερα το περιεχόμενο και το σχεδιασμό του ανάλογα με τις ανάγκες των επισκεπτών μας.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Κατά τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς, λαμβάνουμε την κατάλληλη μέριμνα προκειμένου να διακριβώσουμε ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και άρθρο 21 του Ν. 4624/2019, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Υπηρεσία σέβεται το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που σας αφορούν και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας μας για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Οι πληροφορίες που σας αφορούν ενδέχεται να καταστούν προσιτές σε τρίτους κυβερνητικούς φορείς για τον σκοπό της εξυπηρέτησης της αίτησής σας.

Ενδέχεται να καθιστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς διαθέσιμες σε άλλες εταιρείες, εφαρμογές ή πρόσωπα στις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω:

 • Χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών τεχνολογικής υποστήριξης και λογισμικών συστημάτων, όπως είναι η διαχείριση της βάσης δεδομένων, η παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλπ. Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση μόνο στις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες και για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό μας, με σκοπό την αξιολόγηση, ανάπτυξη και βελτίωση των τεχνικών υποδομών του Διαδικτυακού Τόπου και με ρητές συμβατικές δεσμεύσεις ως προς την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας.
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υπόνοιες για αξιόποινες πράξεις ή έκνομη συμπεριφορά σε βάρος δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας ή εάν αυτό επιβάλλεται από το νόμο.
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την προάσπιση των έννομων δικαιωμάτων και αξιώσεών μας.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Υπηρεσία θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας και για τη συμμόρφωσή του με τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την επικοινωνία μαζί σας χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες της επικοινωνίας με εσάς και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν την ευθύνη διαχείρισης της αίτησης ή του έργου σας.

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των εκάστοτε σκοπών επεξεργασίας και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός εάν η περαιτέρω διατήρησή τους επιβάλλεται από τον νόμο ή δικαστική απόφαση ή είναι αναγκαία για θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη δικαιώματος ή/και νομικών αξιώσεων ενώπιον δικαστηρίου.

Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και εφόσον δεν έχετε προχωρήσει στην υποβολή αίτησης προς ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα αναπτυξιακής παρέμβασης ή δεν έχετε συμμετάσχει στην υποβολή και διαχείριση αντίστοιχης αίτησης, θα διαγράψουμε τα δεδομένα επικοινωνίας σας από το σύστημα.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
 • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας,
 • το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων σας δεν απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας και μέχρι την επαλήθευσή της,
 • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο,
 • το δικαίωμα εναντίωσης, περιλαμβανομένης και της εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ο Διαδικτυακός τόπος του

Κατά την επίσκεψή στον διαδικτυακό τόπο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.opske. gr) οι χρήστες δεν είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν προσωπικά δεδομένα. Η μοναδική περίπτωση όπου σας ζητούμε προσωπικά σας στοιχεία είναι όταν εσείς οι ίδιοι θέλετε να εγγραφείτε για να υποβάλετε αίτηση για την ένταξή σας σε κάποιο πρόγραμμα αναπτυξιακής παρέμβασης ή για να συμμετάσχετε στη διαχείριση κάποιας τέτοιας αίτησης. Στην περίπτωση αυτή σας ζητούμε τα παρακάτω στοιχεία:

-Ονοματεπώνυμο

-ΑΦΜ

-Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

-Ιδιότητα/ Οργανισμό

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Σε περίπτωση που ο χρήστης, κατόπιν εγγραφής του στη Διαδικτυακή Πύλη της Υπηρεσίας, επιθυμεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής σε διαθέσιμο πρόγραμμα της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, η Ιστοσελίδα συλλέγει αντίστοιχα τα στοιχεία που εισάγει ο χρήστης για τα σκοπό αυτό, ανάλογα με τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Στην περίπτωση αυτή θα σας ζητήσουμε αναλυτικά στοιχεία φορέα / επιχείρησης (στοιχεία μητρώου, οικονομικά στοιχεία, νόμιμοι εκπρόσωποι, διαχειριστές, μέτοχοι, ΚΑΔ, προηγούμενες χρηματοδοτήσεις κλπ) και αναλυτικά στοιχεία περιγραφής προτεινόμενης επένδυσης (ΚΑΔ, περιγραφή τόπος εγκατάστασης, δαπάνες κλπ) εκ των οποίων υποχρεούστε να συμπληρώσετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αντίστοιχης πρόσκλησης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εφόσον ο χρήστης συμπληρώνει αίτηση μέσω της πλατφόρμας η Υπηρεσία συλλέγει και προβαίνει σε επεξεργασία των στοιχείων/ δεδομένων που ζητούνται σύμφωνα με την εκάστοτε διαδικασία.

Εφόσον πρόκειται για δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς και στο πλαίσιο υποβολής αιτήσεων/ δικαιολογητικών για Πρόγραμμα της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, η συλλογή και επεξεργασία τους εξυπηρετεί τους σκοπούς της εξέτασης/διεκπεραίωσης της αίτησης/ του αιτήματος.

Η Υπηρεσία δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας για σκοπούς ενημέρωσης. όπως για την αποστολή ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη. Η Υπηρεσία δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς αρχειοθέτησης, ιστορικής ή/και επιστημονικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία αυτών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα για εσάς και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς.

H πλειοψηφία των browsers, υποστηρίζουν τη χρήση cookies, εντούτοις ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον browser του να μην αποδέχεται cookies ή να διαγράψει αυτά εκ των υστέρων. Χρησιμοποιούμε τα cookies για πολλούς λόγους, όπως τη μέτρηση της επισκεψιμότητας μίας ιστοσελίδας ή τα αποτελέσματα της αναζήτησής του χρήστη σε μία ιστοσελίδα. Τα necessary cookies είναι απολύτως αναγκαία για την σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει μόνο cookies που εξασφαλίζουν βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας του ιστότοπου. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες.